Niedziela, 23 listopada 2014, imieniny Adeli, Felicyty, Klemensa
Ustaw jako stronę główną | Dodaj do ulubionych
Polski English 

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Opracowana przez Międzynarodową Organizację Pracy i zaadaptowana do polskich warunków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera wykaz 2392 oraz opis 2408 zawodów i specjalności funkcjonujących na polskim rynku pracy. Jest to pozycja przeznaczona dla wszystkich poszukujących informacji o aktualnej strukturze zawodowej na polskim rynku pracy, a w szczególności jest podstawowym instrumentem wykorzystywanym w systemie edukacji oraz w systemie pracy.

Klasyfikacja składa się z 5 tomów:

Tom I - Układ strukturalny

Tom II - Klasyfikacja właściwa

Tom III - Opisy grup zawodów

Tom IV - Indeks zawodów i specjalności

Tom V - Słownik zawodów i specjalności

Wykaz zmian i uzupełnień

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy.

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644).

Klasyfikacja w wersji elektronicznej:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867758&pT=details&sP=CONTENT,objectID,868220

pdfprneml